can you take injectable ivermectin orally ivermectina farmacias del ahorro 4 tabletas ivermectina dosis para que sirve ivermectin tablet 12 mg price in india para que sirve ivermectina en animales